doplnky
Drobečková navigace

Úvod > Příslušenství k bazénům > Bazénová chemie

Bazénová chemie

Flokulační prostředek

Tablety do bazénuTento přípravek je určen k průběžné flokulaci a přispívá k odstranění nejjemnějších nečistot.

Použití:
První dávka – 1 g/m3 nasypeme pomalu do skimmeru při zapnuté filtraci. Další dávky při znehodnocení vody – granulát (2 g/m3) rozpustíme v plastové nádobě s cca 10 l vody. Po rozpuštění aplikujeme rovnoměrně na vodní hladinu a necháme 10 hodin účinkovat při vypnuté filtraci. Po takto uplynulé době je nutné vyluxovat dno bazénu. Prostředek obsahuje aluminiumhydroxydchlorid.

Upozornění:
Prostředek dráždí oči a pokožku. Nemíchejte s jinými chemikáliemi. Při manipulaci používejte ochranné rukavice a brýle. Při styku kapaliny s očima je ihned vymýt vodou a konzultovat s lékařem. Při styku s pokožkou nebo oděvem ihned omýt vodou. Skladovat uzavřené mimo dosah dětí.

Super tabs - tablety do bazénu

Tablety do bazénuVysoce koncentrované, pomalu rozpustné tablety do bazénu jsou určeny k průběžné dezinfekci vody. Jsou pH neutrální, bez obsahu vápna, bez usazenin. Tablety jsou kombinací chloru, protiřasového roztoku a fakulantu. Jedno balení obsahuje 5 tablet o hmotnosti 200 g.

Použití:
Při aplikaci by se měl pH faktor pohybovat v rozmezí 7,0–7,4. Dávkování: každé 2–4 dny 1 tabletu do 20 m3 vody. Tablety nedávejte do bazénu volně, používejte plovák na tablety nebo dávkovač. Prostředek obsahuje 84 % trichlorisocyanové kyseliny.

Upozornění:
Nebezpečí požáru při styku s ohněm. Poškozuje zdraví při požití. Při styku s kyselinami produkuje tento prostředek závadné plyny. Dráždí oči a pokožku. Nemíchat s žádnými jinými chemikáliemi, obzvlášť s jinými chlorovými produkty. V takovém případě hrozí nebezpečí chemické reakce. Skladovat uzavřené na místě nedostupném pro děti. Doporučuje se studené uzavřené místo s přístupem vzduchu. Při styku s očima je důkladně vypláchnout vodou a konzultovat s lékařem. Prostředek nenechat dlouho působit na pokožku a oděv, při tomto styku je nutné místo důkladně omýt vodou. Nedýchat vypařované plyny. Při hašení použít CO2 nebo suchý hasicí prostředek – ne vodu!

Zazimovací roztok

zazimovací roztokTento prostředek je určen pro údržbu vody v mimosezonní přestávce (zimní období). Zabraňuje tvorbě řas a vápenatých usazenin. Zprovoznění bazénu na jaře je méně náročné.

Použití:
Venkovní teplota: 0–10 °C …… 3 l / 100 m3                                                                           
Venkovní teplota: 11–20 °C ..… 4 l / 100 m3                                                                            
Aplikuje se zředěné (1 : 10) vodou přímo do vody v bazénu.

 

 

 

 

 

 

Chlorgranulát – rychle rozpustný

chlorogranulát - rychle rozpustnýTento prostředek používat zejména k rychlé dezinfekci vody. Odstraňuje z vody kal a nečistoty.

Použití:
Při aplikaci se musí hodnota pH pohybovat v rozmezí 7,0–7,4

Hodnota chloru: 0,3–0,6 mg 
První dávka: 3 g/m3
Týdenní dávka: 2 g/m3 
Dávka při zakalené vodě: 3 g/m3 
Zřasená voda: 3 g/m3 plus 10–20 ml/m3 resp. 1–2 l algicidu / 100 m3

Rychle rozpustný chlorový granulát je třeba nejprve rozpustit v nádobě s vodou a potom rovnoměrně aplikovat po celé ploše bazénu. Prostředek obsahuje natriumdichlorisocyanurat.

Upozornění:
Prostředek je hořlavý, škodlivý po požití. Při styku s kyselinami uvolňuje jedovaté plyny. Dráždí oči a dýchací cesty. Nemíchat s jinými chemikáliemi, zejména s jinými chlorovými produkty. Nebezpečí rychlé reakce. Skladovat uzavřené mimo dosah dětí, na chladném a dobře větraném místě. Při styku s očima je důkladně propláchnout vodou a konzultovat s lékařem. Při styku s pokožkou nebo oděvem místo důkladně omýt vodou. Při hašení používat CO2 – ne vodu!

pH plus

Tablety do bazénuTento prostředek (granulát) je určen na zvyšování pH hodnoty vody v bazénu.

Použití:
Hodnotu pH je třeba měřit minimálně 1x týdně. Správná hodnota se má pohybovat v rozmezí 7,0–7,4.
Dávka pro zvýšení hodnoty pH o 0,1: 1 kg / 100 m3. Dávkování je třeba provádět rovnoměrně po celé ploše bazénu. Prostředek obsahuje natriumcarbonat.

Upozornění:
Prostředek dráždí oči. Nemíchat prostředek s jinými chemikáliemi. Skladovat mimo dosah dětí. Vyvarovat se nadýchání prachu z prostředku. Při styku očí s prostředkem je důkladně promýt vodou a konzultovat s lékařem. Místo styku s pokožkou nebo oděvem důkladně promýt vodou.

pH minus

tablety do bazénuTento prostředek (granulát) je určen ke snižování pH hodnoty vody v bazénu.

Použití:
Hodnotu pH je třeba měřit minimálně 1x týdně. Správná pH hodnota se má pohybovat v rozmezí 7,0–7,4.
Dávka pro snížení pH o 0,1: 1 kg / 100 m3. Dávkování je třeba provádět rovnoměrně po celé ploše bazénu. Prostředek obsahuje natriumbisulfat.

Upozornění:
Prostředek dráždí oči. Nemíchat prostředek s jinými chemikáliemi. Skladovat mimo dosah dětí. Vyvarovat se nadýchání prachu z prostředku. Při styku očí s prostředkem je důkladně promýt vodou a konzultovat s lékařem. Místo styku s pokožkou nebo oděvem důkladně promýt vodou.

Protiřasový roztok

Řasy v bazénu - protiroztokProstředek „algervernichu“ je tekutý roztok vysoce účinného algicidu proti vytváření řas s dlouhodobým účinkem bez chloru. Neobsahuje žádné jedovaté látky, neovlivňuje pH faktor.

Použití:
První dávka: 5 l / 100 m 3 = 50 ml/m3
Další dávky: 0,5–1 l / 100 m3 (každých 8–14 dní)  
Při deštivém počasí, vysokých teplotách a velkém provozu se dávkování může zvýšit. Při zařasené vodě: 1–2 l + 300 g chlorgranulátu / 100 m3. Prostředek obsahuje aminosloučeniny.

Doporučení:
Jako prevenci proti výskytu řas doporučujeme prázdný bazén natřít roztokem 250 ml / 10 l vody.

Poptat bazénovou chemii

Patička