doplnky
Drobečková navigace

Úvod > Bazény > Stavební připravenost pro montáž bazénů

Stavební připravenost nutná pro usazení bazénového skeletu

  • Betonový podklad pro bazénVýkop, který kopíruje tvar objednaného bazénového skeletu, musí být o 25 cm větší na každou stranu, než je bazénový skelet a ten se do výkopu spustí. V případě výroby bazénu u zákazníka je přesah 60 cm, výroba skeletu probíhá přímo ve výkopu
  • Hloubka výkopu je dána tloušťkou základové desky (cca 15 cm), štěrkovým podsypem (cca 15 cm), objednanou hloubkou bazénového skeletu, tloušťkou polystyrenu (2-3 cm) a rozhodnutím, zda bazénový skelet bude zapuštěn do terénu celý, nebo jen z části.
  • Dno výkopu musí být vybetonováno! Udělá se štěrkové lože (cca 15 cm), použije se ocelová síť s oky 150 x 150 mm a s minimálním průměrem drátu 6,3 mm a přes to se udělá základová deska (cca 15 cm), beton B20. Musí být zajištěna potřebná rovina betonové desky bez vln a prohlubní. Pro předejití případných problémů se spodní či stékající srážkovou vodou, která má snahu dostat se pod výrobek, doporučujeme celou podkladní desku a odvodňovací kanál ošetřit tzv. drenáží. To znamená vytvořit po obvodu a v prostoru odvodňovacího kanálu výkop (šířka a hloubka 20-50 cm) a ten vysypat hrubým štěrkem.

Na takto připravené základové desce smontuje naše firma bazénový skelet (nebo jej usadí hotový) a přimontuje tu část čisticí technologie a příslušenství (skimmer, trysky, světla, protiproud, hadicové rozvody apod.), kterou je nutno osadit před obetonováním skeletu.

Obetonování skeletu bazénu

Instalace bazénuObetonování skeletu bazénu probíhá na etapy, v šířce cca 25 cm. Doporučujeme bazénový skelet před obetonováním obložit polystyrénem – stavební, tvrzený, extrudovaný (tl. 2-3 cm). Do předvrtaných děr ve výztuhách se prostrčí armovací dráty, které zabezpečují udržení tvaru skeletu a jeho provázání s betonem. Obsypáváme betonem polosuchým až suchým za současného připouštění vody do skeletu.

Napouštění vody probíhá s předstihem cca 10 cm před vnější vrstvou betonu. Přisypávání betonu se provádí rovnoměrně po obvodu skeletu bez hutnění či pěchování, provádí se na etapy (v jednom dni max. 40 cm, další den možno pokračovat opět 40 cm atd.). Vyrovnané tlaky vody uvnitř bazénu a betonu vně zajistí, že nedojde k deformaci skeletu. V případě, že součástí bazénu jsou plastové vstupní schody, musí být podepřeny, vyrovnány a před zahájením obetonování podezděny, a to při pozorném dodržení roviny vrchní hrany.

Upozornění

Bazén PlzeňNení vhodné bazén betonovat při teplotách nad 30 °C, neboť roztažnost materiálu (polypropylen) nad uvedenou teplotu může způsobovat vyboulování stěn nebo dna bazénu.

Při realizaci zásypu je třeba dbát na to, aby se nepoškodil cirkulační rozvod (jak z hlediska vodotěsnosti tak vyspádování). V případě, že v bazénu je namontováno světlo, je třeba výstupní kabel s krabicí na kabeláž zabezpečit tak, aby nedošlo k jejich zasypání (kabel protáhnout chráničkou).

V případě, že je třeba k bazénu dovést elektrické kabely (světlo, protiproud), je nutné při zasypání s touto skutečností počítat. Rovněž je třeba zabetonovat úchyty pro nerezové schůdky v případě, že zásyp se provádí na výšku ukotvením těchto úchytů.

Umístění pískové filtrace

Instalace bazénu Písková filtrace může být umístěna ve sklepě, garáži nebo šachtě. Šachta může být dodána naší firmou a vyrobena ze stejného materiálu jako bazénový skelet, tedy polypropylenu, nebo může být vyzděna. Aby filtrace vyhověla normám o elektrickém zařízení, musí být umístěna 2 m od bazénového skeletu.

Do místa pískové filtrace je třeba přivést el. kabel od místa ovládání. Pro čističku kabel pro příkon jednofázový 0,5–0,75 kW, pro osvětlení jednofázový 0,3 kW, pro topení dle zvoleného výkonu třífázový. Elektrický obvod k čističce je třeba vybavit proudovým chráničem pro ochranu osob v bazénu a tepelnou ochranu motoru.

Pro konkrétní případ je nutno zapojení filtrace konzultovat s odborníkem.

Patička